Snarky Puppy recording set

Leveren van opnamemateriaal (Protools HDX, veel preamps, veel microfoons, …) voor de opnames van een Snarky Puppy live DVD in Utrecht.